เงื่อนไขการซื้อสินค้าและบริการ

ผู้ซื้อสินค้าหรือสมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการซื้อสินค้าและบริการของ Belldilar.com ซึ่งบริหารงานโดย
บริษัท เบลดิล่าร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ) ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 100/85 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-751-0800

นโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. เกี่ยวกับผู้ซื้อสินค้า

1.1.  เป็นผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
1.2.  ผู้ซื้อฯหรือสมาชิกจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และจะแก้ไขข้อมูลของสมาชิกให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีอีเมลสำหรับการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งจะแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2. เกี่ยวกับสินค้าและบริการ

2.1. เราเป็นเว็ปไซต์ที่ขายรองเท้าเพื่อสุขภาพให้แก่สมาชิก โดยบริการจัดส่งสินค้าด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย หรือ DHL หรือ JT Express 
2.2. บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในรูปแบบ, ดีไซน์และนวัตกรรมของรองเท้า Belldilar ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำหรือนำไปใช้ที่อื่น 
2.3. ผู้ซื้อฯ ได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะของสินค้าและบริการต่างๆ ที่บริษัทฯ มีให้แล้ว และผู้ซื้อฯตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่นี้ 
2.4. ผู้ซื้อฯ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปของ feature ต่างๆ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่องการเพิ่มลด feature การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ฯลฯ ทั้งในส่วนของเว็บไซต์และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่นๆ

3. เกี่ยวกับการใช้บริการ

3.1. บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายในลักษณะที่สินค้ามีตำหนิก่อนการใช้งาน หรือเสียหายจากการขนส่ง 
3.2. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการใช้งานแล้ว เช่น พื้นรองเท้าสึกจากการใช้งาน
3.3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการขอเงินคืนในทุกกรณี 

3.4 เงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้ามีดังนี้

3.4.1 บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ขา-ส่งสินค้าคู่ใหม่ให้ลูกค้า
3.4.2 สมาชิกหรือผู้ซื้อ เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ขา-ส่งสินค้ากลับมาที่บริษัท
3.4.3 บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าคู่ใหม่ ภายหลังได้รับสินค้ากลับมาจากลูกค้า ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานกว่าเล็กน้อย เมื่อเทียบกับครั้งที่จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามใบสั่งซื้อ เนื่องจากบริษัทฯต้องเช็คสินค้าและคีย์สต็อกเข้าระบบทีละรายการ ต่างจากเวลาสั่งซื้อที่ระบบตัดสต็อกให้อัตโนมัติ
3.4.4 กรณีสินค้ารายการที่สมาชิกหรือผู้ซื้อต้องการเปลี่ยน หมด บริษัทฯขออนุญาติติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อชี้แจงระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับสินค้า หรือเสนอสินค้ารุ่นอื่นให้พิจารณา

3.5. บริษัทฯ มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
 
4. เกี่ยวกับการติดต่อระหว่างสมาชิกกับบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข

4.1. การติดต่อระหว่างบริษัทฯ กับผู้ซื้อฯ จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมลและการแจ้งข้อมูลผ่านพื้นที่ข่าวสารในระบบการจัดการเว็บไซต์เป็นหลัก โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือ สอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถส่ง อีเมล มาได้ที่ belldilarcompany@gmail.com หรือ กรอกแบบฟอร์มติดต่อบริษัทฯ ได้ในหน้า Contact us กรณีท่านสมาชิกมีความประสงค์จะติชม หรือร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริการ หรือเรื่องอื่นใด สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ belldilarcompany@gmail.com
4.2. บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้